Nabízíme Vám tyto služby:

  • zpracování technické dokumentace v CAD softwaru SolidWorks 2005

  • vypracování návrhu výrobku, jeho rozměrovou a pevnostní analýzu

  • vypracování kinematické analýzy, včetně grafické animace

  • navrhneme modernizaci nebo opravu Vašeho výrobního zařízení

  • navrhneme pneumatický či hydraulický obvod dle Vašich požadavků

  • zprostředkujeme výrobu Vašeho výrobku